[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Culture wave team
Home     About us     Radio Online     DDTV Online      Listening      Network Station     Team work     News      Webboard     Knowledge     Map us     Contact us    

ผังรายการคลื่นวัฒนธรรม

ผังรายการ CFM 88.75 MHz
สำนักข่าวพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม (BC-INN)
แห่งความสุขมวลรวมของผู้ฟังภายใต้พื้นที่รัศมีการออกอากาศ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา ๐๗.๐๐ น.    รับข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์
เวลา ๐๗.๓๐ น.   ละครวิทยุอิงหลักธรรมะ
เวลา ๐๘.๐๐ น.   เคารพธงชาติ/ข่าวต้นชั่วโมง/กระแสโลกกระแสธรรม (มื้อเช้า)
                              รศ.ดร.สุทัศสา อ่อนค้อม  เสียงอ่านวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา เชิงนิทานธรรมะแฝงแง่คิดที่ลึกซึ้ง
เวลา ๐๙.๐๐ น.   ข่าวต้นชั่วโมง /คดีโลกคดีธรรม โดย. พระปลัดสุทิน อุปรกฺขิโต  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ 
เวลา ๑๐.๐๐ น.  ข่าวต้นชั่วโมง /ชีวาชีวิต  เพลงสากล เพลงจีน เพลงไทย (เน้นเก่า ๆ) สลับธรรมะข้อคิดสั้น ๆ
เวลา ๑๒.๐๐ น.  ข่าวต้นชั่วโมง /กระแสโลกกระแสธรรม  (มื้อเที่ยง) ดร.บรรจบ บรรณรุจิ นวนิยายอิงหลักธรรม & เสียงอ่านของคัลเช่อร์
เวลา ๑๓.๐๐ น.  ข่าวต้นชั่วโมง / เพื่อชีวิตฮิตในใจคุณ  เพลงเพื่อชีวิต จากทางสถานี หรือตามคำขอจากทางบ้าน
เวลา ๑๕.๐๐ น.  ข่าวต้นชั่วโมง /นานาสาระธรรม  ธรรมะของอาจารย์ที่ละสังขาร และมีชีวิตอยู่ คัดเลือกกัณฑ์พิเศษ
เวลา ๑๖.๐๐ น.  ข่าวต้นชั่วโมง /เสียงธรรมจากมหายาน โดย.เซียงป้อ ฝ่าซือ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง  (โรงเจบางม่วง) จ.นครปฐม
เวลา ๑๗.๐๐ น.  ข่าวต้นชั่วโมง / จ.-อ. รัน รัน วาไรตี้  คัลเช่อร์ รัฎลดา  ธนสุนทร พ. คลังสมองจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
                          พฤ.-ศ. ฟังสบายๆบ่ายยามเย็น เพลงสตริงเก่า ๆ
เวลา ๑๘.๐๐ น.  ข่าวต้นชั่วโมง / สวดมนต์ทำวัตรเย็น แปล
เวลา ๑๙.๐๐ น.  รับข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์
เวลา ๑๙.๓๐ น.  กระแสโลกกระแสธรรม (มื้อค่ำ) คุณเพ็ญศรี  อินทรทัต
เวลา ๒๓.๐๐ น.  ตำนานพื้นบ้านล้านนา โดย.คัลเช่อร์กิจจา    มโนเพชร ประวัติเพลงโฟคซอง และตามคำขอ
เวลา ๐๐.๐๐ น.  เพื่อชีวิตฮิตยามดึก .. นิทานพื้นบ้าน สลับเพลงทุกชนิดตามคำขอ ของคนกลางคืน
เวลา ๐๒.๐๐ น.  หยุดส่งกระจายเสียงประจำวัน
เวลา ๒๑.๐๐ น.  ข่าวต้นชั่วโมง / รายการรวมการเฉพาะกิจสถานีวิทยุพุทธ
เวลา ๒๒.๐๐ น.  ลูกทุ่งวัฒนธรรมร่วมสมัย  คัลเช่อร์เพชร  เมืองพิชัย เปิดเพลงร่วมสมัยตามคำขอจากทางบ้าน
เวลา ๒๓.๓๐ น.  อมตะลูกทุ่งวัฒนธรรม คัลเช่อร์ นก & ปัญญา เพลงลุกทุ่งเก่า ๒๐ ปีขึ้นไปตามคำขอ
เวลา ๐๑.๐๐ น. กระแสโลกกระแสธรรม (มื้อดึก) ทุกรายการกระแสโลกกระแสธรรม มาออกรอบ ๒


วันเสาร์ - วันอาทิตย์

เวลา ๐๗.๐๐ น.  รับข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์
เวลา ๐๗.๓๐ น.  ละครวิทยุอิงหลักธรรมะ
เวลา ๐๘.๐๐ น.  เคารพธงชาติ /ข่าวต้นชั่วโมง ส. ธรรมะคลายทุกข์ พม.บุญช่วย อา. ฮวงจุ้ย ปูโลกเบี้ยว และ ไอริน ออง
เวลา ๐๙.๐๐ น.  ข่าวต้นชั่วโมง/สารัตถธัมในพระไตรปิฏกกับสังคม พระเทพดิลก
เวลา ๑๐.๐๐ น.  ข่าวต้นชั่วโมง/นานาสาระธรรม ครูบาอาจารย์ คัดเลือกกัณฑ์พิเศษ
เวลา ๑๑.๐๐ น.  ข่าวต้นชั่วโมง/ ปักษ์ใต้บ้านเรา (ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านทางภาคใต้) หนังตะลุง มโนราห์ เพลงบอกดอกสร้อย ฯลฯ
เวลา ๑๓.๐๐ น.  ข่าวต้นชั่วโมง / ส. เพื่อชีวิตฮิตวันเสาร์  เพลงเพื่อชีวิต อา. ฟังสบาย ๆ บ่ายวันอาทิตย์
เวลา ๑๖.๐๐ น.  ข่าวต้นชั่วโมง /ส. วัฒนธรรมวาไรตี้  คัลเช่อร์ ปอ พระประแดง อา.  อีสานสัมพันธ์  เพลงลูกทุ่งอีสาน
เวลา ๑๗.๐๐ น.  ข่าวต้นชั่วโมง /อา. วัยรักไวรัส คัลเช่อร์เจี๊ยบ & คัลเช่อร์จิว
เวลา ๑๘.๐๐ น.  ข่าวต้นชั่วโมง /สวดมนต์ทำวัตรเย็น แปล
เวลา ๑๙.๐๐ น.  รับข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์
เวลา ๑๙.๓๐ น.  อีสานออนซอน  (ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคอีสาน) หมอลำ ลำล่อง  กันตรึม  ฯลฯ
เวลา ๒๑.๐๐ น.  ข่าวต้นชั่วโมง /กึ๊ดเติ๊งหาคนเมือง  โดย.คัลเช่อร์ ย่าเปา (ข่าวสารสาระ และศิลปะพื้นบ้านภาคเหนือ)

Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge     Contact us     Admin
Culture wave Fm 8875fm.com Radio for Thailand.
เว็บไซต์แห่งนี้แสดงผลได้ที่ 1024 X 786 pixel Internet Exploer version 7.0 or Bester ผู้พัฒนา : มูลนิธินวัฒกรรมวัฒนธรรมศึกษา   Email : 8875fm@hotmail.com

Powered by : Culture wave team